среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenie Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja sztachetki plastikowe na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Balustrady Winylowe na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy projektowane balaski PCV na plot i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane ploty plastykowe na plot i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий